Røtter

18.07.2020

Fra ravineområdet på Gardermoen. Kjersti Løvås