Trandumskogen.

11.07.2020

Murene på Trandum. Per-Ivar Løvås