Liv Cook 80 år

23.05.2020

Modern er 80 år! Gratulasjoner med Dagen 24 mai 2020! Fra Familien, Venner og Fia.