Arne Sørgård 90 år

17.03.2020

Vi roper hurrra for den spreke faren, farfaren, bestefaren og oldefaren vår som fyller 90 år den 17.03.20. Gratulerer hjerteligst! Hilsen fra barna, barnebarna og oldebarna dine!