Olve Gjermstad

14.02.2020

Silje Malum og Vegard Aurstad Gjermstad ble foreldre til en liten gutt, Olve, den 3. februar. Han ble født på St Olavs Hospital og var 3610g og 52 cm lang. Hilser til besteforeldre og familie i Eidsvoll!