Verdier blir bevart.

16.07.2019

Dagens ungdom ser verdien i tippoldefar sitt selvbygde stabbur fra 1938. Her gis det en kjærlig omgang med skrape, maling og nye deler der det behøves. Kjersti Løvås