Å er’e om å gjøra?

17.07.2019

Olmske skyer over Mistberget og hjørnesteinsbedrifta Finsbråten. Vegar Sandholt