Kjøre jolleglede

08.07.2019

Første gang hun kjører båt. Lånte fra Herøya feriehytte i Steinsfjorden Anneth Winger