Alva Eriksson Kindlien 7 år

13.07.2019

Tenk at godjenta vår alt er 7 år 14. juli. Alva bor på Vardefjellet i Sørum. Farmor og farfar på Eidsvoll gratulerer.
Gratulasjon