Kukyss

02.07.2019

Guro kom for å hilse på en morgen jeg satt ute på beite hos kuene. Birgitte Hoel-Knai