Kjell Olav Ludvigsen 70 år

11.07.2019

gratuleres med 70-årsdagen fredag 12. juli. Dagen feires sammen med familie i Nannestad sykehjems kantine 13. juli
Gratulasjon