Gammel bygning

24.07.2021

Tett utsnitt fra en gammel trebygning i en bakgate. Bryggen i Bergen. Jane Bjerkli
TEMA: Svart/hvitt