Samferdsel på høyt nivå

14.07.2021

Mange ferierende passerer disse bruene. På den lille ferieturen vår med båt, ser man alle Minnesundbruene. I det fjerne jobbes det med den nye dobbeltsporede jernbanebrua. Elin Langgård
TEMA: På ferie