Pikene ved muren

09.07.2021

På Kongsvinger Festning lever både fortid og nåtid. Egil Aasen-Vaksvang
TEMA: Mitt beste sommerbilde