Kandagåsfamilie

24.07.2021

Mor og far Kanadagås har orden i rekken. Kjersti Løvås
TEMA: Mitt beste sommerbilde