Håvard Gullbekk

08.11.2020

Et par gode tanker vi sender din vei, for dette er dagen vi gjør stas på deg, med de egenskapene som du har, er du for oss verdens beste far. Simon, Olav og Liv