Bestøving

30.09.2020

Stor aktivitet av diverse insekter i potentillabuskene om høsten. Leif Håkon Berg
Lesernes bilder