Målfrid Jorun Trøen 80 år

01.08.2020

Vi vil gratulere deg så mye med 80 års dagen den 2/8. Hilsen Nina og Jorun med familie.
Gratulasjon